Cov Chaw Hais Lus Ntxiv

Xaiv Nplooj Los Ntawm PDF

Cov Cuab Yeej Siv Pub Dawb PDF. Cov txheej txheem Hauv Browser Hauv zos. Peb Tsis Tau Tso Koj Cov Ntaub Ntawv Rau Hauv Is Taws Nem.

1

Tso cov ntaub ntawv rau ntawm no lossis nyem qhov no mus xaiv cov ntaub ntawv

2
Cov lus qhia thiab cov ncauj lus zoo: Yuav tuaj yeem ua ntau cov nplooj ntawv sib cais los ntawm ",", txhua tus tuaj yeem ua ntau hom sib cais los ntawm "-". Piv txwv: 1-2,4,8-9,10
3
Pib Xaiv
Hauv Xaiv
Txhob Xaiv
Pib
Pib. Tej zaum yuav siv li 1 ~ 2 feeb ...
4

Saib Ua Ntej